Kolejne posiedzenie zespołu Zarządzania Kryzysowego w m. Piasek

We wtorek, 5 marca, w świetlicy w Piasku odbyło się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego. Zebranie zorganizowane zostało na prośbę burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego, a wzięli w nim udział przedstawiciele RZGW w Szczecinie na czele z panią Dominiką Gajlewicz – zastępcą dyrektora ds. ochrony przed powodzią i suszą, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW w Szczecinie, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie, RZGW Szczecin – Nadzór Wodny z Chojny, Komendanci PSP Gryfino, Komendant Gminny OSP oraz strażacy gminnych jednostek OSP.

Burmistrz omówił aktualną sytuację w miejscu lokalnych podtopień wzdłuż wału przeciwpowodziowego w miejscowości Piasek. Sam monitoruje sytuację dwa razy dziennie i na bieżąco, wspólnie ze strażakami, podejmuje decyzje.

Na prośbę Pana Burmistrza komendant PSP w Gryfinie zadeklarował wsparcie dla jednostek OSP z Gminy Cedynia. Pompowanie wody trwa już od 11 dni, odbywa się również w nocy, a Pan Burmistrz przekazał, że prawdopodobnie będzie konieczność pompowania jeszcze przez najbliższy tydzień. Następuje zatem wzmożona eksploatacja sprzętu, który również odmawia posłuszeństwa. Dzięki prowadzonym działaniom, udało się poprawić sytuację i obniżyć poziom zalegającej wody.

Burmistrz Cedyni zaproponował zamontowanie stałych pomp pływakowych w studzienkach w newralgicznych punktach przy wale, gdzie zbiera się najwięcej wody napływającej z terenu miejscowości. Na ten moment zamontowano dwa korki na nieszczelnych zasuwach zwrotnych, by woda nie przedostawała się z kanału na przedwale.

Ustalono, że w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie z: przedstawicielami Wojewody Zachodniopomorskiego, RZGW w Szczecinie, wykonawcą inwestycji, projektantem oraz Burmistrzem Cedyni.

Stale dążymy do tego, by jak najszybciej pozbyć się zalegającej wody i znaleźć rozwiązanie problemu na przyszłość, tak by woda nie zalewała ludziom piwnic.