Kolejne 19 laptopów dla szkół

Gmina Cedynia we wrześniu 2020 r. pozyskała następne 19 laptopów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej w Cedyni (15 szt.) i Szkoły Podstawowej w Piasku (4 szt.) Pozyskane w ramach „Programu Zdalna Szkoła +” komputery pomogą uczniom i nauczycielom obu szkół w nauce w trudnych czasach pandemii.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA