Kolejna Inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

10 stycznia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni, na zaproszenie Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego podpisano umowę pomiędzy Gminą Cedynia – Zespołem Administracyjnym Szkół w Cedyni, reprezentowanym przez Wacława Gołąba – Kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni, a Spółką „Wodnik Choszczno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Choszcznie na roboty budowlane pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni.

polski_lad_logo

Kwota zadania wynosi 7 674 991,02 zł. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane w wysokości 7 291 241,47 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.