Klasztor cysterek w Cedyni

Cysterki w Cedyni pojawiły się w drugiej połowie XIII wieku, przenosząc się spod Trzcińska. W wyniku hojnych fundacji klasztor szybko rozrasta się, potężnieje, by w końcu być posiadaczem ziem wielkości dzisiejszego powiatu. Ogromny i wpływowy klasztor, w1555 roku, po wprowadzeniu na terenie Brandenburgii reformacji przestaje istnieć. Ostatnie zakonnice przebywają tam do 1611 roku, a zabudowania klasztorne przekształcone zostają ostatecznie w urząd elektora.

Podczas wojny trzydziestoletniej Nowa Marchia zajęta jest przed Szwedów, a szwedzki król Gustaw Adolf wybrał Cedynię na swoją siedzibę, skąd kierował działaniami wojennymi. W wyniku bitwy w 1637 roku między wojskami protestanckimi a katolikami miasto, wraz z zabudowaniami klasztornymi, uległo dużym zniszczeniom, co pogłębił dodatkowo ogromny pożar z 1699 roku.

W połowie XIX na bazie pozostałości klasztoru oraz odbudowanych budynków powstaje w Cedyni Królewski Urząd Pocztowy. Podczas działań wojennych w 1945 roku budynki zniszczono po raz kolejny.

W latach 70. powstaje koncepcja odbudowy skrzydła klasztoru z przeznaczeniem na muzeum, lecz w wyniku kryzysu lat 80. pomysł upada. Dopiero w 1997 ruina przechodzi w ręce prywatne i w wyniku pieczołowitej odbudowy pod nadzorem Konserwatora Zabytków w 2005 roku otwiera swoje podwoje wysokiej klasy hotel wraz z restauracją. W obiekcie znajduje się prywatna kolekcja sztuki oraz odbywają się koncerty i spotkania.

Klasztor cysterek w Cedyni