Karnawał w Łukowicach

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu COKiS zaprasza na „Karnawał w Łukowicach”
13 lutego 2023 r.
Godzina 17.00
Świetlica wiejska w Łukowicach
W programie
Amelia- artystka z Łukowic
Kabaret ” Ale Frajda” COKiS
Zespół „Ekipa cedyńska”
Zespół Czciborzanie
Roztańczona akordeonistka

Karnawał w Łukowicach