Jubileusze w gminie Cedynia

8 lipca br. burmistrz Cedyni Adam Zarzycki wraz z pracownikiem USC w Cedyni Zbigniewem Kwaśniewskim odwiedzili mieszkańców gminy Cedynia – Panią Czesławę Szydłowską i Pana Bronisława Szmajdę, którzy niedawno obchodzili piękny jubileusz 90. urodzin. Złożyli gratulacje i najserdeczniejsze życzenia, wręczając kwiaty oraz upominki.

Wyjątkową rocznicę 50. lat pożycia małżeńskiego obchodzili w naszej gminie Państwo Ratajczak, Państwo Kowalscy oraz Państwo Bednarek. Z tej okazji Burmistrz pogratulował Parom pięknych, szczęśliwych lat wspólnego pożycia, życzył zdrowia i rodzinnego szczęścia.