Inscenizacja bitwy pod Cedynią

Średniowieczne pokazy walk, obozowisko wojów, turnieje, potyczki, gry i zabawy, pokaz walk konnych i umiejętności jeździeckich, sokolnik, pokazy rzemiosła średniowiecznego, polsko- niemieckie kramy z rzemiosłem średniowiecznym, zespół muzyki dawnej „Jar”.

GALERIA 1

GALERIA 2