Informacje ZGDO

Publikujemy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022, ulotkę informacyjną dot. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Cedynia.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

Ulotka informacyjna dot. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Cedynia