Informacje z konferencji Wojewody Zachodniopomorskiego

Wojewoda Zachodniopomorski potwierdza przydatność wody do spożycia z ujęć wody znajdujących się przy Odrze.