Informacje z klubu Czcibor Cedynia

Od soboty 30.05.2020 r. klub Czcibor Cedynia rozpoczął okres przygotowawczy do nowego sezonu 2020/2021, oczywiście z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa w nowym reżimie sanitarnym zalecanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami ZZPN, uczestniczymy w organizowanych przez związek video konferencjach prezesów klubów, oraz na bieżąco śledzimy wszystkie komunikaty wydawane przez PZPN, oraz stosujemy się do wszystkich zaleceń i wytycznych.

Od dnia 18.05.2020 zmieniły się dotychczas obowiązujące ograniczenia dotyczące treningów klubów.

Obecnie w zajęciach na pełnowymiarowym boisku na świeżym powietrzu może uczestniczyć 22 zawodników plus 4 trenerów. Z orlików będzie mogło jednocześnie korzystać 14 zawodników. Wprowadzono także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy pięciometrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt czy korzystaniu z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji po każdym użyciu. Zarazem nadal nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

Z piłkarskimi pozdrowieniami Prezes Czcibor Cedynia Janusz Kruszyński.

Foto: https://pixabay.com/pl/photos/pi%C5%82ka-stadion-pi%C5%82ka-no%C5%BCna-boisko-488700/