Informacje dotyczące wydawania tabletek jodku potasu

Zgodnie z podjętymi decyzjami w gminie Cedynia prowadzone są przygotowania do ewentualnego uruchomienia dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem dla osób przebywających na terenie gminy. Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura wynikająca z przepisów prawa i mająca na celu przygotowanie społeczności lokalnej na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przyjęcie dystrybuowanej tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:
– dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 roku życia 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
– dzieci od 3 do 12 roku życia 1 tabletka (50 mg jodu)
– dzieci od 1 miesiąca życia do 3 roku życia 1/2 tabletki (25 mg jodu)
– noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
– kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Ograniczenie wiekowe do ukończenia 60 roku życia wynika ze wskazań medycznych. Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

WAŻNE! Skorzystaj z punktu przypisanego do Twojej miejscowości a jeżeli nie posiadasz takiej możliwości z innego znajdującego się najbliżej Ciebie. Musisz wiedzieć dla ilu osób odbierasz tabletki i ile mają one lat.

Punkty wydawania tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Cedynia przypisane dla poszczególnych miejscowości:

 1. NZOPZ Hipokrates – Cedynia, ul. Czcibora 38 ( ulice: Czcibora, F.Chopina, ks.Piotra Ściegiennego, ks.Skorupki, Plac Wolności, Pocztowa, Pułaskiego, Staromiejska, T.Kościuszki, Zygmuntowska)
 2. Zespół Szkolno – Przedszkolny Szkoła Podstawowa i Przedszkole Miejskie w Cedyni – Cedynia, ul. Mieszka I 21 ( ulice: Kolonia, M.Konopnickiej, Mieszka I, Willowa, Staromiejska, B.Chrobrego)
 3. Szkoła Podstawowa w Piasku, Piasek 63B
 4. Świetlica Wiejska, Bielinek 10A
 5. Świetlica Czachów
 6. Świetlica Golice
 7. Świetlica Lubiechów Dolny
 8. Świetlica Lubiechów Górny
 9. Świetlica Łukowice
 10. Świetlica Orzechów
 11. Remiza Strażacka Osinów Dolny
 12. Świetlica Piasek
 13. Świetlica Radostów
 14. Sołtys, Siekierki 15 A
 15. Świetlica Stara Rudnica
 16. Świetlica Stary Kostrzynek
 17. Świetlica Żelichów

Najważniejsze informacje dotyczące dawkowania, przeciwwskazań oraz dodatkowe informacje znajdują się poniżej w ulotce.