Informacje dla uchodźców z Ukrainy

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki informuje, że wczoraj działa infolinia Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach dotyczących obywateli Ukrainy: +48 47 721 75 75. Dodatkowy numer infolinii o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę uruchomił Wojewoda Zachodniopomorski. Pod numerem tel. +48 91 430 30 33 udzielane są informacje o zasadach wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski oraz lokalizacji punktów recepcyjnych.

informacja_Ukraina

Infolinia działa całodobowo. Obsługują ją pracownicy urzędu.

Specjalną infolinię dla obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie uruchomiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych: +48 22 523 88 80.

Aktualne informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy znajdują się na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – odesłanie na głównej stronie oraz stronie Urzędu ds. Cudzoziemców: ua.gov.pl.

Działają również infolinie wojewodów:

lubelskiego:

+48 692 476 823
+48 692 268 717
+48 883 849 598

podkarpackiego:
800 100 990

małopolskiego:
+48 12 210 20 02

Źródło: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=15145

Важливі телефонні номери для біженців з України

Інформація про допомогу громадянам України після перетину польського кордону доступна за телефоном гарячої лінії управління у справах іноземців: +48 47 721 75 75

Західно-Поморський Воєвуда запустив додатковий номер гарячої лінії з надання допомоги біженцям з України, які перетинають польський кордон. За цілодобовим телефоном Tel.+48 91 430 30 33 надається інформація про правила в’їзду громадян України на польську територію та місцезнаходження приймальних пунктів.
Міністерство закордонних справ запустило спеціальну гарячу лінію для громадян і власників Карти Поляка, які проживають в Україні:
+48 22 523 88 80.

Працюють також гарячі лінії Воєвудств:

Люблінського:
+48 692 476 823
+48 692 268 717
+48 883 849 598

Підкарпатського:
800 100 990

Малопольського:
+48 12 210 20 02

Информация для беженцев с Украины.

Ведомство Дел Иностранцев в Польше, с 24 февраля активировало телефоничную линию помощи для граждан Украины +48 47 7217575.

Воевода Заходньопоморский также активировал дополнительный номер телефона для беженцев с Украины, которые пересекли границу Польши +48 914303033.

Информацию о правилах въезда граждан Украины на территорию Польши и пунктах регистрации можно получить круглосуточно.

Министерство Иностранных Дел Польши активировало специальную линию связи для граждан и обладателей Карты Поляка, которые находятся на территории Украины +48 22 5238880.

Текущую информацию о помощи для граждан Украины можно найти на сайте Воеводы Заходньопоморского.
Информацию также можно найти на сайтах:

  1. Воеводы Любельского:

+48 692476823
+48 692268717
+48 883849598

2.Воеводы Подкарпацкого:
800 100 990

  1. Воеводы Малопольского:
    +48 12 2102002.