Informacja z konferencji Wojewody Zachodniopomorskiego (14.08)

Parametry wody w Odrze z zakresie tlenu poprawiają się. Woda w ujęciach wody nadaje się do spożycia. W pobranych próbkach ryb nie stwierdzono metali ciężkich. Od miejscowości Krajnik Dolny w kierunku Szczecina ustawiono 5 zapór wodnych.