Informacja – Szpital Powiatowy w Gryfinie

Zgodnie z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 02.11.2020 roku Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. otrzymał polecenie utworzenia 32 łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym od 06.11.2020 roku nastąpi uruchomienie pierwszych 6 łóżek covid-owych. W momencie otrzymania niezbędnego sprzętu medycznego do realizacji w/w zadań baza łóżkowa będzie sukcesywnie powiększana.

W celu reorganizacji budynku Szpitala na potrzeby leczenia pacjentów z podejrzeniem/zakażaniem koronawirusem nastąpi wyłączenie działalności niektórych zakresów.

Od 09.11.2020 roku do odwołania nastąpi wstrzymanie przyjęć do poradni ortopedycznej i chirurgicznej, pracowni endoskopowej oraz pracowni RTG.

Działalność poradni urologicznej, ginekologiczno-położniczej, poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz pracowni USG zostanie utrzymana.

Pacjenci chcący uzyskać pomoc ambulatoryjną będą kierowani do poradni specjalistycznych w Chojnie (urolog, ginekolog, chirurg, laryngolog, okulista) oraz Bielicach (ginekolog). Szczegółowe informacje w tej sprawie będzie można uzyskać dzwoniąc do rejestracji w Chojnie, pod numerem telefonu 91 404 10 20 lub 508 879 146 oraz Bielicach: 91 563 70 26.

Pacjenci będą mogli także skorzystać z poradni specjalistycznych innych podmiotów leczniczych. Informacje, gdzie można uzyskać taką pomoc można znaleźć na stronie internetowej NFZ:

http://www.nfz-szczecin.pl/8yu5k_poradnie_specjalistyczne.htm.

Pacjenci wymagający pomocy w szpitalnej izbie przyjęć oraz pobytu w Szpitalu z powodu innych stanów chorobowych proszeni są kierować się do Szpitala w Dębnie, SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie, SPSK nr 1 i 2 PUM w Szczecinie.

Piotr Ignaciuk, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Gryfinie.