Informacja o zmianie organizacji ruchu

Informujemy o  zmianie organizacji ruchu  na skrzyżowaniu ścieżki rowerowej w Siekierkach z drogą wojewódzką nr 126  w celu ułatwienia  osobom niepełnosprawnym, służbom miejskim  oraz  osobom  posiadającym stosowne zezwolenie dojazdu do Europejskiego mostu  na Odrze w Siekierkach.

Informacja o zmianie organizacji ruchu