Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie na temat: Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2020 rok

Szanowni Państwo. Sesja Rady Miejskiej w Cedyni, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Cedynia za 2020 rok odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. o godzinie 13.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni (na stołówce) wejście boczne.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadzająca instytucję raportu (Dz. U. z 2018 r., poz.130 z póź. zm.) przewiduje dla mieszkańca gminy możliwość wzięcia udziału w debacie nad raportem.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Cedynia.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni, poparte podpisami co najmniej 20 osób ( czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w Sekretariacie pokój nr 6 , do 30 czerwca 2021 r. ( środa ) do godziny 1530.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Cedyni,Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w pokoju nr 1 ( na parterze budynku urzędu.)

Raport o stanie Gminy Cedynia za 2020 r. wraz ze zgłoszeniem zostały opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cedyni w dniu 31 maja 2021 r., w zakładce: Raporty o stanie Gminy Cedynia. W wersji papierowej ww. dokumenty dostępne są w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w pokoju Nr 1, w godz. pracy Urzędu.

http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1450,2020.html?page=1

Biorąc pod uwagę STAN EPIDEMII i priorytet bezpieczeństwa debata zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Sesja Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującymi od początku kadencji zasadami będzie transmitowana drogą internetową.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak