Historyczny mural w Cedyni

„Tradycje, obrzędy i historia na pograniczu Odry – Cedynia 2021” – to tytuł kolejnego, polsko-niemieckiego projektu autorstwa Małgorzaty Karwan zastępcy burmistrza Cedyni, zrealizowanego przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Realizacja projektu obejmowała dwa działania. Pierwsze z nich „polsko-niemieckie dożynki gminne” odbyło się 4 czerwca. Realizację działania drugiego „warsztaty artystyczne street artu” (dziedzina sztuki obejmująca dzieła tworzone w przestrzeni publicznej) realizowano od 20 do 30 września.

Głównym efektem ww. warsztatów jest mural o powierzchni 65 m2 na budynku przy ul. Staromiejskiej w Cedyni, widoczny z ul. Mieszka I, a jego wykonawczynią artystka z Chojny Beata Rolak. To właśnie pod jej artystycznym kierownictwem, każdy z uczestników warsztatów dołożył do tego dzieła swoją cegiełkę.

Historyczny mural w swojej wizualnej treści nawiązujący do dziejów Cedyni i regionu, doskonale wpisuje się w jej historię, która miała bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego. Podkreśla wartości patriotyczne łącząc historię z teraźniejszością. Przypomina o przyszłorocznej 1050. Rocznicy bitwy pod Cedynią. Jest dziełem, które niesie konkretne przesłanie, by o czymś mówić i nakłaniać do podejmowania dialogu. Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki w swoim wystąpieniu podziękował uczestnikom warsztatów i do odsłonięcia muralu spontanicznie poprosił Pana Stanisława Pocieja, który jest miejscowym pasjonatem historii tego regionu. Podziwiano także prace plastyczne wykonane przez polsko-niemieckich uczestników warsztatów. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił Pan Karsten Birkholz – dyrektor urzędu Barnim-Oderbruch z Wriezen z Panią Sylvią Borkert – Kierownikiem Biura i Skarbnikiem.

Miejsce ustanawiania muralu jest często uczęszczane przez mieszkańców i uczniów pobliskiej szkoły. Wpisuje się w estetykę przestrzeni, pasuje do architektury terenu i stanowi jej integralną część.

Uroczyste odsłonięcie dzieła – muralu oraz wystawa prac, które powstały podczas polsko- niemieckich warsztatów odbyło się 30 września 2021 r.