HARMONOGRAM SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W GMINIE CEDYNIA

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Cedyni otrzymał z przychodni weterynaryjnej p. Jagusza (ul. Mickiewicza 10, 74-500 Chojna) harmonogram szczepień psów w gminie Cedynia.

Weterynarz przyjedzie do poszczególnych sołectw i zaszczepi zwierzęta na miejscu (koszt szczepienia wynosi 45 zł od 1 psa). Psa można oczywiście zaszczepić również w zakładach leczniczych dla zwierząt (najbliższe placówki działają w Chojnie).

Szczepienia psów w mieście Cedynia – Sobota 27 kwietnia 2024 r.
–11:00-12:30 ul. Czcibora (w sąsiedztwie sklepu Puls)
–13:00- 13:30 osiedle Sójcze Wzgórze (Kolonia bloki)

Przypominamy, że zgodnie z art. 56 i 85 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 1570):
Art. 56. 1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju (…) podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie (…).
4a. Dane z rejestru, o którym mowa w ust. 4, dotyczące szczepień przeprowadzonych w danym miesiącu są przekazywane powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce położenia zakładu leczniczego dla zwierząt, do 15 dnia następnego miesiąca.
Art. 85 1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny.

W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 1a, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

HARMONOGRAM SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE W GMINIE CEDYNIA – 2024 R.

Poniedziałek 22 kwietnia 2024 r.
ŁUKOWICE – godz. 15:00
CZACHÓW – godz. 16:00
ORZECHÓW –godz. 17:30

Wtorek 23 kwietnia 2024 r.
LUBIECHÓW GÓRNY – godz. 15:00
LUBIECHÓW DOLNY –godz. 16:00 obok krzyża; godz. 17:00 pod lasem
MARKOCIN- godz.18:30

Środa 24 kwietnia 2024 r.
PIASEK : godz. 15:00 obok remizy, godz 16:00 obok sklepu
BIELINEK– godz. 18:30

Czwartek 25 kwietnia 2024 r.
ŻELICHÓW – godz. 15:00
GOLICE – godz. 16:30
RADOSTÓW – godz. 17:30

Piątek 26 kwietnia 2024 r.
SIEKIERKI – godz. 14:30 obok sołtysa, godz. 15:30 obok stacji
STARA RUDNICA – godz. 16:00
STARY KOSTRZYNEK –godz. 17:30
OSINÓW DOLNY –godz. 18:30

Sobota 27 kwietnia 2024 r.
NIESUŁÓW – godz. 09:00
PARCHNICA –godz. 10:00
CEDYNIA: godz. 11:00-12:30 ul. Czcibora (w sąsiedztwie sklepu Puls)
godz. 13:00 – 13:30 osiedle Sójcze Wzgórze (Kolonia bloki).