Granty Sołeckie – Piasek

Z końcem października br. zakończono inwestycję w miejscowości Piasek. Realizowano tam projekt pn. „Budowa chodnika w miejscowości Piasek – etap II”. Zadania wykonane było w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”.

Projekt „Budowa chodnika w miejscowości Piasek – etap II” obejmował zakup kostki betonowej i wykonanie z niej chodnika na długości ok. 100 mb na działkach 394 i 447 obręb Piasek, gmina Cedynia. Na wykonanie tej inwestycji sołectwo Piasek uzyskało grant w wysokości 15 000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Realizacja zadania miała na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa mieszkańców uczęszczających drogą oraz ich komfortu życia. Projekt wpłynął pozytywnie na estetykę wsi.

Granty Sołeckie - Piasek
Granty Sołeckie - Piasek
Granty Sołeckie - Piasek