Granty Sołeckie – inwestycje w sołectwach gminy Cedynia

Dzięki dofinansowaniom z Urzędu Marszałkowskiego, w konkursie na Granty Sołeckie, przez lata obecnej kadencji udało się zrealizować kilka inwestycji w sołectwach gminy Cedynia, takich jak modernizacja placów zabaw, montaż siłowni zewnętrznych, budowa chodników czy też montaż ogrodzeń przy świetlicach lub boiskach. Przy realizacji zgłoszonych zadań wykorzystano wkład własny z funduszu sołeckiego danego sołectwa.

Do tegorocznego konkursu na Granty Sołeckie organizowanego przez Urząd Marszałkowski, burmistrz Cedyni Adam Zarzycki złożył 11 wniosków, m.in. na budowę punktów oświetleniowych, doposażenie placów zabaw czy też na zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich.