Granty Sołeckie 2021- wyniki

Granty sołeckie cieszą się powodzeniem wśród sołectw. Spośród ośmiu zgłoszonych do konkursu sołectw, dwa uzyskały tytuły laureatów. W ramach programu zrealizujemy projekty „Lubiechów Górny rodzinny” oraz „ Budowa chodnika w miejscowości Piasek”.

Przypomnijmy, że celem konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim.