Granty sołeckie 2019

2 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisane zostały umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”.

Celem konkursu jest wspieranie i promowanie wartościowych inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym, integrujących i aktywizujących społeczność lokalną, podnoszenie jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz wzmacnianie ich więzi z miejscem zamieszkania.

Burmistrzów i wójtów gmin oraz sołtysów sołectw, którym przyznano dofinansowanie powitali: starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Ewa Dudar, przekazując następnie głos wicemarszałkowi Jarosławowi Rzepie.

W tegorocznej edycji konkursu wsparcie na realizację projektów otrzymały sołectwa z Gminy Cedynia:

Czachów (gm. Cedynia) – projekt: Czachów na sportowo,

Radostów (gm. Cedynia) – projekt: Radostów zawsze bawi sie razem

Źródło: https://www.gryfino.powiat.pl/wydarzenia/wydarzenia-lokalne/2517-granty-soleckie-2019-uroczyste-podpisanie-umow