Gminne Biuro Spisowe informuje

W związku z kończącym się terminem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 uprzejmie informuje o obowiązku udziału w spisie powszechnym zgodnie z art.6ust.3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego nie wyłącza możliwość zebrania danych metodą wywiadu telefonicznego lub metoda wywiadu bezpośredniego. Oznacza to, że respondent nie może odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu z zastosowaniem metody wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

Na terenie Gminy Cedyni informacje są zbierane przez 2 rachmistrzów spisowych. Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym podlega karze grzywny (art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).

Rachmistrz spisowy w trakcie wykonywania swoich czynności podlega ochronie prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Informacje przekazane rachmistrzowi spisowemu są bezpieczne i będą wykorzystane tylko do celów statystycznych.

Z Poważaniem
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
Zbigniew Kwaśniewski