Gmina Cedynia dla Ukrainy – odbiór darów

Informujemy, że wszystkie zebrane dotychczas dary będą odbierane ze świetlic oraz remiz z terenów gminy Cedynia w dniach 2-3 marca 2022r. Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z Sołtysami oraz świetliczankami nadal zbieramy dary.

Dary zostaną przewiezione do świetlicy wiejskiej na Sójczym Wzgórzu. Pracownicy COKIS-u posegregują oraz zapakują artykuły zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego, Następnie w dniu 04.03.2022 r. dary zostaną przewiezione do powiatowego magazynu pomocy humanitarnej, a następnie zostaną przekazane do wojewódzkiego magazynu pomocy humanitarnej. Wojewoda Zachodniopomorski będzie decydował o dystrybucji darów.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom za okazaną pomoc oraz zachęcamy mieszkańców do dalszej zbiórki.