EKOMIKOŁAJ – konkurs dla dzieci

Gmina Cedynia zaprasza wszystkie dzieci w przedszkolach i szkołach gminy Cedynia do poruszania tematu ekologii w szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu, a że czas jest magiczny to mamy dla Państwa szybki konkurs.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie MIKOŁAJA (pracy plastycznej, postaci, formy) najlepiej z wykorzystaniem surowców wtórnych. Prace należy składać w dowolnej formie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.

Prace należy składać w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku do godziny 12:00, w Urzędzie Miejskim w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w pokoju numer 8.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej.