Efekt ekologiczny osiągnięty

Na mocy umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie gmina Cedynia otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Cedynia”. Wsparciem objęto 8 beneficjentów. Sfinansowano demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. 

Usuwanie azbestu
Usuwanie azbestu

W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięto efekt ekologiczny, polegający na unieszkodliwieniu 10,600 Mg odpadów azbestowych.