Dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny

Za dzień 1 stycznia 2022 r. przypadający w sobotę, pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni, Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni, Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni oraz Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu otrzymają dzień wolny od pracy w dniu 7 stycznia 2022 r. Wszystkie wymienione jednostki będą tego dnia nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.

ZARZĄDZENIE NR 216/2021 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z dnia 03.01.2022 roku. W sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 25/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni Nr 2/2022 z dnia 03 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Administracyjnego Szkół w Cedyni w zamian za święto przypadające w sobotę