Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do podziękowania wszystkim nauczycielom, dyrektorom i pracownikom oświaty, na których barkach spoczywa trud edukacji i wychowanie młodego pokolenia Polaków.

Jest to ważne zadanie i trudna misja, wymagająca profesjonalizmu, ale też wielkiego serca.
Dziękujemy za ogrom codziennej pracy, za przekazywaną wiedzę młodym ludziom, niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształtującą indywidualne umiejętności każdego ucznia.

Szanowni Państwo z okazji Waszego święta życzymy, byśmy nadal mogli ze sobą mądrze i roztropnie współpracować, zawsze rozmawiać oraz poprawiać i unowocześniać naszą cedyńską oświatę. Byśmy mieli tę świadomość, że często ślad pozostawiony przez nauczyciela w każdym uczniu, z którym miał do czynienia jest widoczny i pozostaje na wiele lat.

Dlatego praca w zawodzie nauczyciela to stawianie dobra ucznia i społeczności całej gminy ponad swoje własne cele i potrzeby.

Dziękujemy Wam za zaangażowanie w codzienną pracę, ale również gotowość do radzenia sobie z sytuacjami wyjątkowymi, których w ostatnich latach nie brakuje.

Szkoła to wspólne dobro i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość kształcenia i wychowania młodych ludzi, ale również i atmosferę, którą budują dorośli.

Życzymy Państwu takich uczniów, którzy z radością będą zdobywać wiedzę, życzymy dużo sił, zdrowia i wytrwałości w trudnej, ale jakże ważnej i szczytnej pracy.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak