Dyżur w sprawie ,,deklaracji śmieciowych” w Urzędzie Miejskim w Cedyni.

Informujemy, że w  dniu 29 stycznia 2020r. w godzinach od 10 –  14 oraz w dniu 30 stycznia 2020r., w godzinach 15 – 17, w Sali Posiedzeń Biura Rady Miejskiej w Cedyni, ul. Plac Wolności 1, goniec Związku Gmin Dolnej Odry będzie przyjmował Deklaracje o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu wypełnienia deklaracji należy zabrać ze sobą rachunki za wodę z okresu kolejnych następujących po sobie 6-miesięcy wybranych z 12 miesięcy za 2019r.