Dystrybucja węgla

Od dnia 12.12.2022r. w Gminie Chojna ruszyła sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Cedynia . Dystrybucją węgla sprzedawanego przez Gminę zajmuje się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Słowiańskiej 1 w Chojnie.

Mieszkańcy Gminy Cedynia zamierzający dokonać zakupu preferencyjnego zobowiązani są przed zakupem dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Chojnie stosowne zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do otrzymania dodatku węglowego, które wydawane jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni.

Ze względu na bardzo dużą liczbę osób zapisanych za węgiel, osoby zapisane będziemy informować telefonicznie o możliwości zgłoszenia się do Urzędu Miejskiego w Chojnie w celu finalizacji zakupu. Bardzo prosimy państwa o cierpliwość.

Informacja dla mieszkańców dokonujących opłaty za preferencyjny zakup węgla za pośrednictwem banku lub Internetu/bankowości elektronicznej:

  1. Oplata za 1 tonę paliwa węglowego (groszek / orzech) wynosi 1 990,00 zł.
  2. W druku przelewu należy wpisać kwotę (PLN) w zależności od ilości zakupionego paliwa oraz kwotę – słownie.
  3. W pozycji nazwa zleceniodawcy – Proszę wpisać swoje imię i nazwisko i adres nieruchomości na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny.
  4. Proszę wpisać ilość zakupionego paliwa (w TONACH) zgodnie ze złożonym wnioskiem o preferencyjny zakup paliwa.
  5. DANE RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRY NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA:
    Gmina Chojna 74-500 Chojna ul. Jagiellońska 4 Nr: 43 9370 0007 0000 0664 2000 0058
    Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Miejskim w Chojnie przy ul.Jagiellońskiej 4 II piętro – pok. nr 28 można również dokonać zapłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego kartą płatniczą.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Cedyni pod numerem telefonu 91 4 317 818.