Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gminie Cedynia przyznano dofinansowanie na realizację Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, zadanie pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Cedyni” w wysokości 2 873 351,60 zł w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania wynosi 3 804 814,07 zł.

Centrum przeznaczone będzie dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 16 osób z możliwością pobytu całodobowego.

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wzmocni system wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, umożliwi niezależne, samodzielne i godne funkcjonowanie na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawi jakość życia uczestników w środowisku lokalnym, zapewni osobom niepełnosprawnym pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia oraz włączy osoby niepełnosprawne do życia społeczności lokalnej.

Centrum będzie tworzyć otoczenie zbliżone do warunków domowych, w którym kluczowymi wartościami będą podmiotowość i włączenie społeczne uczestników.

W Centrum funkcjonować będzie także opieka wytchnieniowa.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne