Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki informuje, iż gmina Cedynia otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 000 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym w sprzęt ratowniczy: dron z kamerą termowizyjną oraz quad z przyczepką do transportu poszkodowanych”.

Całość zadania wynosi 100 898,00 zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania akcji ratowniczych i udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu wypadku. Zakupiony quad pozwoli na szybkie dotarcie w trudno dostępne miejsca, gdzie nie mógłby dostać się wóz bojowy. Dzięki przyczepce będzie możliwy transport poszkodowanego do karetki pogotowia ratunkowego.

Dron natomiast usprawni monitorowanie terenu, np. podczas poszukiwań zaginionych na terenach leśnych, czy też akwenach wodnych.