Dofinansowanie od Fundacji Enea dla KGW z Czachowa

Tuż przed Świętami w Czachowie miało miejsce podsumowanie i zakończenie projektu, na który Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało dofinansowanie z Fundacji Enea.  

Fundacja przekazała Czachowskiemu KGW darowiznę w kwocie  6.000 zł na doposażenie kuchni na świetlicy oraz na przeprowadzenie warsztatów fotograficznych. Właśnie warsztaty fotograficzne były jednymi z najbardziej wyczekiwanych. Wszyscy mogli zobaczyć magię powstawania zdjęć. Wspólne zdjęcie zrobione aparatem analogowym, wymagało najpierw wywołania filmu a następnie każdy mógł samodzielnie wywołać zdjęcie, które mógł zabrać do domu.

OSP Czachów przeprowadziło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, w którym uczestniczyła również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Czachowa.

 Dzięki projektowi zakupiono m.in. krzesła i stoły cateringowe oraz doposażenie kuchni.