Dofinansowanie dla Gminy Cedynia

Gmina Cedynia w wyniku trzeciego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (PGR), otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 851 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja dróg w Gminie Cedynia”  – inwestycja obejmuje modernizację dróg gminnych w miejscowości Piasek i Lubiechów Dolny, gmina Cedynia; przeprowadzona zostanie na odcinkach: Piasek – od posesji nr 97 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386 Z; Lubiechów Dolny – od drogi wojewódzkiej nr 125 do drogi powiatowej nr 1392Z.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

pl_lad_