Dobrodziejstwo naszych lasów – Czachów 2023 – relacja z projektu

To tytuł projektu zrealizowanego w ramach „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich dofinansowanego na promocję Lasów Państwowych”. Wniosek o dofinansowanie złożyło Koło Gospodyń Wiejskich w Czachowie, na czele z przewodniczącą Moniką Rogowską.

Dzięki dofinansowaniu, jakie przekazały Lasy Państwowe, mogły zostać przygotowane potrawy z darów lasu i zaprezentowane podczas Gminnych Dożynek w Cedyni 2 września 2023 r. Potrawy przygotowało 9 sołectw gminy Cedynia. Wszystkie potrawy miały akcent leśny i promowały żywność pochodzenia leśnego.

Podczas Gminnych Dożynek w Cedyni odbyły się również konkursy na Najpiękniejszy Wieniec z Akcentem Leśnym, na Najpiękniejszy Bukiet z Akcentem Leśnym, Konkurs Wiedzy o Lesie oraz Konkurs plastyczny dla dzieci – Leśna Polana.

Nagrody do konkursów zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z Lasów Państwowych.

Podczas wydarzenia gościliśmy blisko 800 osób, które degustowały potrawy przygotowane z darów lasu oraz otrzymały ulotki promujące lasy.

Projekt „Konkurs dla KGW dofinansowany na promocję Lasów Państwowych” był promowany w czasie trwania wydarzenia ze sceny, w wywiadach radiowych w Radio Szczecin oraz mediach społecznościowych, również przed wydarzeniem.

Dobrodziejstwo naszych lasów
Dobrodziejstwo naszych lasów