Dni Cedyni – cykl warsztatów

21 czerwca odbył się cykl warsztatów poświęconych przeszłości, terenów nadodrzańskich jako miejsca najpierwotniejszej formy kontaktów międzyludzkich – handlu. Pod Górą Czcibora, w miejscu gdzie rozegrała się historyczna bitwa, na dwa dni powstało średniowieczne obozowisko wraz targowiskiem i stoiskami rzemieślniczymi. Oddana została atmosfera takich miejsc, w których można było w atrakcyjny sposób przyswoić wiedzę. Pokazaliśmy jak wymiana handlowa i wymiana usług mają wpływ na relacje międzyludzkie. Jak wyglądało dawne rzemiosło, transport, przygotowywanie żywności, handel. Polscy i niemieccy uczestnicy warsztatów uczyli się swojego rzemiosła.

Projekt dofinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interregg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Branderburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).