Czachów z dofinansowaniem

Uprzejmie informujemy, że Czachowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Demokratycznych uzyskało dofinansowanie na cykl warsztatów w ramach projektu „Aktywnie i społecznie na rzecz dobra wspólnego – cykl warsztatów w Gminie Cedynia”.Projekt zostanie sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w ramach umowy Nr 541/I/2021 z dnia 04.10.2021 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań i warsztatów tematycznych dla mieszkańców gminy Cedynia. Grupą docelową są dzieci, dorośli i osoby starsze, w tym z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że zaplanowane działania przyczynią się do budowy i powiększenia kapitału społecznego, a wspólne przebywanie i czynny udział w zaplanowanych spotkaniach będzie idealnym sposobem na integrację społeczną.

Zaplanowane działania obejmują 5 tematycznych spotkań i warsztatów, które odbędą się w świetlicach gminnych, tj. warsztaty tworzenia ozdób i dekoracji, spotkanie z dietetykiem, warsztaty florystyczne, spotkanie z fryzjerem, warsztaty malowania na szkle oraz spotkania podsumowującego cykl spotkań i warsztatów dla mieszkańców gminy Cedynia oraz zaproszonych gości.
Zapraszamy Państwa do zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy. O konkretnych warsztatach będziemy Państwa informować już wkrótce.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) chcielibyśmy poinformować, że dane osobowe uczestników projekty takie jak imię i nazwisko będą przetwarzane przez Czachowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Demokratycznych na potrzeby projektu „Aktywnie i społecznie na rzecz dobra wspólnego – cykl warsztatów w Gminie Cedynia”.

www.niw.gov.pl