„Cyfrowa Gmina” w Cedyni

W dniu 27 stycznia 2022 r. podpisania została umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Głównym zadaniem wg koncepcji realizacji grantu jest podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w jednostkach Gminy Cedynia. Wysokość grantu to 124 900,00 zł.