Ciąg dalszy modernizacji drogi gminnej w Lubiechowie Dolnym

Trwa modernizacja drogi gminnej w Lubiechowie Dolnym. Zakończono już układanie płyt oraz koryt ściekowych na odcinku drogi powiatowej łączącej Lubiechów Górny z Lubiechowem Dolnym. Wykonano również zjazdy na posesje przylegające do tej drogi.

Przystąpiono już do układania chodników. Na prośbę mieszkańców burmistrz Cedyni Adam Zarzycki uwzględnił zaniżenie chodnika przy kościele, by można było bezpiecznie parkować samochody podczas trwania mszy świętej.

Remonty dróg gminnych odbywają się etapowo, zgodnie z planem oraz zapotrzebowaniem i możliwościami finansowymi. Wiemy, jak ważne jest dla mieszkańców, by drogi, z których wspólnie korzystamy, były w dobrym stanie, bez dziur. Dlatego też sukcesywnie dążymy do poprawy ich stanu.

W obecnej kadencji na remonty i budowę dróg w gminie Cedynia wydaliśmy 6.095.756,54 zł.