Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – prace archeologiczne

Trwają prace na terenie inwestycji związanej z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Przy ulicy Kościuszki w Cedyni na wysokości basenu miejskiego powstał ogromny wykop przeznaczony na fundamenty ww. obiektu. Z uwagi na fakt że inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru objętego ochroną konserwatorską w powstałym wykopie prowadzone są badania. Na terenie budowy zakończono prace archeologiczne na poziomie warstw archeologicznych z okresu rzymskiego. Artefakty pozyskane podczas prac archeologicznych trafią do zbiorów Muzeum Regionalnego w Cedyni.