Cedynia z kolejnymi środkami na nową inwestycję

Gmina Cedynia realizuje cykl przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na obszarach rewitalizacji gmin SSW. W ramach projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, nr projektu RPZP.07.01.00-32-K103/18, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska i Fundacją Pod Aniołem, do tej pory zrealizowano w naszej gminie 4 projekty. W najbliższych miesiącach zostaną przeprowadzone jeszcze dwa przedsięwzięcia – Targi pracy w Cedyni oraz budowa wiaty dla piłkarzy. Koordynatorem działań jest Pan Arkadiusz Małecki, a operatorem projektów Czachowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Demokratycznych.

Gminie udało się pozyskać kolejne fundusze na realizację inwestycji, w ramach II naboru w konkursie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych (nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18), ogłoszonego przez Fundację Pod Aniołem. W ramach projektu pn. „Wymieniamy stare na nowe – bezpieczny plac zabaw w Cedyni” zostanie doposażona istniejąca baza rekreacyjno – sportowa i kulturalna przy boisku sportowym na terenie basenu w Cedyni. Przedsięwzięcie obejmuje zakup i montaż certyfikowanego placu zabaw. Realizacja zadania wpłynie na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego i podniesie poziom bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. Koszt inwestycji to kwota 18 000,00 zł.

Będziemy na bieżąco informować państwa o etapach realizacji zadania.