Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki otrzymał wotum zaufania i absolutorium

W dniu 21 czerwca br. odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni. 13 głosami „za” przy 1 „przeciw” Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki otrzymał wotum zaufania. Burmistrz podziękował radnym za współpracę. Podkreślił, że to też dzięki radnym udaje się wspólnie tak kierować gminą i budżetem, że płynność finansowa gminy zostaje zachowana. Podsumowując ubiegły rok wskazał na trudności wynikające z pandemii i inflacji.

Podkreślił, że Gmina Cedynia jest jednym wielkim placem budowy. Obecnie jest realizowana termomodernizacja szkoły w Cedyni za kilkanaście milionów, dwie ścieżki rowerowe: do Osinowa i ścieżka Golice-Żelichów. Obecnie budują się dwie świetlice wiejskie w Siekierkach i Osinowie Dolnym. Jesteśmy w trakcie rozmów o pozyskaniu środków na zakup samochodu dla OSP Czachów. Chcielibyśmy korzystać z dofinansowania ze środków rządowych i samorządowych.

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021r.

Po odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w Cedyni udzielono absolutorium Burmistrzowi Cedyni – 13 głosami „za”, 1 „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Burmistrz podziękował współpracownikom, urzędnikom i załodze, bo jak podkreślił, to ich praca przełożyła się na udzielenie absolutorium burmistrzowi.

Rada podjęła także uchwałę w sprawie zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni wyznaczano teren przy „przystanku PKS” przy skrzyżowaniu ulic Puławskiego i Mieszka I w Cedyni jako miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w tym miejscu.

W Sołectwie Radostów nadano nazwę drodze wewnętrznej jako: ulica Polna.

W wolnych wnioskach Prezes Zarządu Gminnego ZW OSP RP Zbigniew Lechowski zwrócił się do radnych o zwiększenie środków w przyszłorocznym budżecie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych oraz o większą dotację w tym roku na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Czachów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Głowniak na koniec sesji zaprosił radnych z rodzinami i wszystkich mieszkańców na uroczyste obchody 1050. rocznicy Bitwy pod Cedynią