Bezpłatny transport na wybory w dniu 15 października 2023 roku

Mieszkańcom miasta i gminy Cedynia zapewniamy bezpłatny dowóz autobusami na wybory. Poniżej publikujemy rozkłady jazdy autobusów obowiązujący w dniu 15 października 2023 roku.

15 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowego. Mieszkańcy naszej Gminy będą głosować w 3 obwodach głosowania. Dokładny wykaz okręgów, obwodów i lokali wyborczych znajduje się na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a także w Biuletynie Informacji Publicznej gminy w zakładce „WYBORY”.

Aby ułatwić możliwość wzięcia udziału w wyborach, Gmina Cedynia jako organizator przewozów uruchomi dwie linie autobusowe w odstępach min. co 4 godziny, które będą podwozić do lokali wyborczych mieszkańców z poszczególnych miejscowości.

Autobus będzie oznaczony napisem na przedniej szybie WYBORY.

Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii, ponadto rozkłady jazdy będą też wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Dopuszcza się różnice w rozkładzie jazdy do 10 minut w związku z czym prosimy o uwzględnienie tej tolerancji oczekując na autokary.

Zachęcamy wszystkich do głosowania, bo to nasze obywatelskie prawo, z którego powinniśmy korzystać.