BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Cedyni informuje, że w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać pisemnie i złożyć w sekretariacie (pok. Nr 6) Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia lub na podany adres mailowy: info@cedynia.pl, telefonicznie 91 414-40-06 lub osobiście do dnia 25 marca 2023 r. (poniedziałek) do godz. 16:00. Na podstawie ww. zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i do 4 kwietnia br. każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie oraz szczegółach przewozu.

Wyborca, który zgłosi zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego może wycofać swoje zgłoszenie, jednak nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia powinno nastąpić w wyżej opisanej formie właściwej dla składnia zgłoszeń.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki