Bezpłatna pomoc doradców

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, uprzejmie informuje, że doradcy ZODR od 15.03.2023 r. w ramach nieodpłatnej porady, pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe oraz w doborze ekoschematów do specyfiki gospodarstwa rolnego.

Ponadto, Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego organizują dla rolników bezpłatne szkolenia (zarówno stacjonarne jak również online) z płatności bezpośrednich, wsparcia w zakresie ekoschematów, działań rolno-środowiskowo-klimatycznych. Wszystkie szkolenia ujęte są w harmonogramach powiatowych zamieszczonych na stronie internetowej www.zodr.pl.

Poniżej publikujemy harmonogram obsługi rolników przez pracowników ZODR w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.