Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

Główny Urząd Statystyczny od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, ich wieloprzekrojowej charakterystyki i opracowanie ich typologii.

Metoda realizacji badania to:
• samospis internetowy
• wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego
• wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

Szczegółowe informacje o badaniu znajdują się na stronie internetowej: badania-ankietowe.stat.gov.pl