Badanie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2

16 stycznia 2021 r. od godziny 9:00 w Przychodni Rodzinnej „DOM” w Chojnie ul. Odrzańska 1C odbędzie się nieodpłatne badanie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2 (pobranie krwi). Warunkiem do jego przystąpienia jest wpisanie się na listę i wypełnienie ankiety.

Rubrykę z pomiarem temperatury ciała ankietowanego należy zostawić niewypełnioną. Temperatura zostanie zmierzona i wpisana przed badaniem. Wypełnioną ankietę należy wziąć ze sobą na badanie. Ankiety będą także dostępne na miejscu badania, jednak wcześniejsze ich wypełnienie, skróci czas oczekiwania, zapobiegnie tworzeniu się kolejek Ankieta dostępna poniżej, a także na stronie www.chojna.pl

Osoby chętne do udziału w badaniu proszone są o zgłoszenia tel. 91414 10 35 wew. 37 podając swoje dane: imię, nazwisko, pesel i numer telefonu, najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. do godz. 14.00.

Po zadeklarowaniu chęci udziału w badaniu obecność jest obowiązkowa.

Badanie odbędzie się 16 stycznia 2021 r. od godziny 9:00 w Przychodni Rodzinnej „DOM” w Chojnie ul. Odrzańska 1C.

Kto może wziąć udział w badaniu?

KOBIETY w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia)

MĘŻCZYŹNI w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia), ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą

WAŻNE! Osoba zgłaszająca się na badanie nie może mieć objawów takich jak: Kaszel, gorączka, duszność czy brak węchu i smaku!!!

Więcej szczegółowych informacji
można uzyskać na stronie:
 

https://spwsz.szczecin.pl/koronawirus/badania-przesiewowe/

Badanie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2
Badanie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2
Testy COVID-19