Apel o poszanowanie zieleni

Przyszłość Ziemi, a tym samym Człowieka i Ludzkości, leży w Naszych rękach. Stąd też zwracamy się z uprzejmą prośbą o poszanowanie zieleni na terenie Naszej Gminy. W tym artykule kierujemy się głównie do nasadzeń w ramach projektu w otoczeniu wieży widokowej w Cedyni, ale myślmy globalnie. Postawmy na pierwszym miejscu czystą, zieloną i zdrową planetę, i uczmy się ją szanować, bez względu na światopogląd, przekonania, wyznania czy status społeczny.

Jutro jest dzisiaj, więc jako obywatele Naszej małej ojczyzny dbajmy o to, nie oglądając się na innych. Prace przy wieży widokowej w Cedyni sfinansowane są w ramach wspierania rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Teren działki ma stanowić miejsce międzypokoleniowej integracji społecznej mieszkańców. Przy wieży organizowane będą nie tylko wydarzenia historyczne a również społeczne dostępne dla wszystkich mieszkańców.

rewitalizacja_logosy

Obiekt wieży widokowej i jego otoczenie jest objęte monitoringiem, to działanie wynika z chęci zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na tym terenie. Mamy nadzieję, że dotychczasowe akty wandalizmu nie będą już teraz miały miejsca, a mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą mogli poprawić jakość swojego życia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą dnia 21 maja 2019 roku w Cedyni umową o dofinansowanie Projektu „Remont wieży widokowej w Cedyni” Nr RPZP.09.03.00-32-0009/18-00.