Aleja Kasztanowa

Do początku XIX wieku Cedynia była niedużym ośrodkiem miejskim, nie rozwijała się i nie odgrywała poważniejszej roli. Mieszczanie trudnili się głównie rolnictwem i rybołówstwem na Odrze.
Na przełomie lat 1788/1789 nastąpiła regulacja i rozbudowa nowego koryta rzecznego Odry między Osinowem Dolnym a Bielinkiem. Prace budowlane przy osuszaniu, obwałowaniu i odwodnieniu Żuław Cedyńskich rozpoczęto jesienią 1849r. Miały one przekształcić się w polder – teren chroniony wałami przeciwpowodziowymi.

W 1859r., po dziesięciu latach prac, polder oddano do dyspozycji. Został on całkowicie obwałowany i był gotowy do melioracji i dalszego użytkowania. Wewnętrzne odwodnienie polderu zapewniała rzeka Mglica i system rowów melioracyjnych, przede wszystkim Kanał Ulgi (Hӧhenrand-Kanal) odprowadzający wodę deszczową przez stację pomp koło Bielinka do Odry.

Aleja kasztanowa
Aleja kasztanowa

Nowo pozyskane tereny cedyńskiego polderu wykorzystywane były jako rolnicze grunty użytkowe. Na osuszonych terenach uprawiano tytoń, buraki cukrowe, szparagi, ziemniaki i zboża. Niewielkich rozmiarów miasteczko rozrosło się i działało jako ośrodek z prężnie rozwijającym się na potrzeby rolnictwa rzemiosłem i handlem, natomiast cedyńskie rybołówstwo podupadło.

Druga połowa XIX i początek XX w. to okres szybkiego rozwoju gospodarczego. W latach 1864-1868 wybudowano drogę z Cedyni do Osinowa Dolnego i dalej do Bad Freienwalde. Przy szosie powstała część miasta z budynkami mieszkalnymi i przemysłowymi: tartakiem, gorzelnią, trzema stacjami paliw z warsztatami samochodowymi. Również w dolnej części miasta wybudowano, otwarty ostatecznie w 1930 r., węzeł kolei wąskotorowej z lokomotywownią, rampą i wieżą ciśnień. Linia prowadziła do Bad Freienwalde. Po II wojnie światowej, przecięta granicą państwową, straciła rację bytu i została rozberana.

W latach 60-tych XIX w. równocześnie z budową szosy i kanału, została nasadzona Aleja Kasztanowa, prowadząca wzdłuż Kanału Ulgi z Cedyni do Osinowa Dolnego. Dzisiaj jest ona popularnym miejscem spacerów cedynian. W latach 80-tych XX w. w obrębie miasta kanał został przykryty, a zakończenie alei przekształcone w rodzaj skweru. Przy kanale znajduje się kamienna kaskada z tego samego okresu.