Aktualne dane o wdrażaniu Programu „Czyste powietrze” na terenie gmin

Uprzejmie informujemy, że na stronie https://wfos.szczecin.pl/pliki-do-pobrania zostały zamieszczone aktualne dane zawierające liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbę zawartych umów, liczbę zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwotę wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu poszczególnych gmin – uwzględniono dane od początku programu do dnia 31.03.2023r.